Skip to main content

Grante për kërkime e zhvillim, ndryshon ligji – Financat hedhin për konsultim publik draftin për ndërmarrjet mikro, të vogla e të mesme

Të Tjera