Skip to main content

Guvernatori Sejko: “Kërkohet vlerësim sa më i shpejtë i dëmeve të tërmetit, rritja ekonomike vazhdon pozitive”

Të Tjera