Skip to main content

Hanëme Mata në ‘’Argument’’: ’Në arsimin profesional, profesionet më të kërkuara janë ato të hidraulikut dhe të elektricistit”

Të Tjera