Skip to main content

Hyjnë në fuqi rregullat dhe procedurat e reja për kompensimin fizik dhe financiar të pronarëve – Vendimi botohet në “Fletoren Zyrtare”

Të Tjera