Skip to main content

Industria minerare gjatë pandemisë – AKBN: Në 2020-ën nuk punuan fare 37.4% e subjekteve, 1% më pak se një vit më parë

Të Tjera