Skip to main content

Institucionet, 9 milionë dollarë shkelje, Urdhri: “Auditët e brendshëm do të verifikojnë në terren arkëtimin e dëmit dhe rekomandimet”

Të Tjera