Skip to main content

Investimet në turizëm – Studim për ngritjen e “marinave” në bregdetin shqiptar

Të Tjera