Skip to main content

Kadastra Shqiptare: 80 specialistë për inspektimin e godinave. 1600 objekte të verifikuara, 12% me problematika

Të Tjera