Skip to main content

Kamza dhe tërmeti – 754.4 milionë lekë për rikonstruksion të kopshteve, çerdheve dhe gjimnazeve. Detajet e tenderit

Të Tjera