Skip to main content

Katër kompanitë më të mëdha të teknologjisë qëndrojnë me vlerë mbi 1 trillion. Shtysë pozitive mbi bursën amerikane

Të Tjera