Skip to main content

“Kleçka” me tenderët pa shpallje – APP: Institucionet shmangin dërgimin e të dhënave, i hapin rrugën negocimeve 

Të Tjera