Skip to main content

Konsultimi për Fiskalizimin, Haxhi: Në janar 2021 pritet të transmetohen në mënyrë elektronike në kohë reale dhe faturat midis bizneseve

Të Tjera