Skip to main content

Kosto e shkëputjes së energjisë – Humbje në 2.7% për biznesin, mbi mesataren e rajonit

Të Tjera