Skip to main content

Kreditë e garantuara nga Qeveria, biznesi hezitues – Në total u akorduan 260 milionë dollarë, shoqëritë tregtare tërhoqën vetëm 140 milionë

Të Tjera