Skip to main content

Krijohet “Arkivi Digjital i Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit” – Do të përmbajë hartat, planet rregulluese dhe projektet e ndërtimit

Të Tjera