Skip to main content

Krijohet Komsioni i Ankimit për turizmin – Pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit ngrihet strukturë për shqyrtimin e ankesave

Të Tjera