Skip to main content

Krijohet “super” agjencia e shpronësimeve – Merr në përdorim të përkohshëm ose përfundimtar pronat për interes publik, negiocion me pronarët

Të Tjera