Skip to main content

 Kritere minimale për regjistrimin, “defektet” e ATMP-ve jo më problem! Çfarë sjell ligji i ri për tokat bujqësore që miratoi Kuvendi?

Të Tjera