Skip to main content

Ku shpenzojnë europianët? – Strehimi, kategoria më e madhe. Zë 13.1% të PBB në BE

Të Tjera