Skip to main content

Kulla e parë e ‘anti-smog’ – 20 metra e lartë dhe projekti koston 2.7 milion dollarë

Të Tjera