Skip to main content

“Lulëzojnë” reklamat e barnave! A respektohen kërkesat ligjore dhe principet etike për reklamimin e tyre?

Të Tjera