Skip to main content

Manual për tatimpaguesit/ Rastet kur biznesit i bëhet vlerësim tatimor, çfarë ndodh nëse kasa ka defekt?

Të Tjera