Skip to main content

Merkel përballë kritikave – Mbron lëshimet e bëra ndaj SPD, përfshirë ministrinë e Financave

Të Tjera