Skip to main content

“Mish-mashi” në regjistrat kadastrale, ekspertët e Bankës Botërore: Hartat e Kadastrës s’përputhen me realitetin në terren

Të Tjera