Skip to main content

“Mos ndryshoni kushtet e kontratave pas tenderëve” – Udhëzimi i APP për institucionet shtetërore: Duhet të përputhen me ofertën fituese

Të Tjera