Skip to main content

Mosdorëzimi në kohë i vendimit të ortakut, nga sot aplikohen gjobat – Çfarë penalitetesh parashikon ligji për tatimpaguesit?

Të Tjera