Skip to main content

Ndërtimet pa leje, numri i objekteve që futen në proces legalizimi. Kompensimi financiar, pronarët që përfitojnë nga fondi prej 125 mln lekë

Të Tjera