Skip to main content

Ndryshimi dhe deklarimi i vendbanimit – Zyrat e Gjendjes Civile, hapur edhe të shtunën e të dielën

Të Tjera