Skip to main content

Ndryshojnë kartelat e pronave. Agjencia e Kadastrës miraton modelet e reja të dokumentimit të pasurive të paluajtshme

Të Tjera