Skip to main content

Ndryshon formula e kompensimit të pronarëve – Llogaritja sipas zërit kadastral të vitit 1945, por jo më pak se 10% e vlerës së sotme të tregut

Të Tjera