Skip to main content

“Në konkurs mjekët dhe specialistët!”- QSUT shpall vendet e lira të punës. Kriteret që duhet të përmbushni dhe dokumentet që duhet të dorëzoni

Të Tjera