Skip to main content

Nga 7 janari, rregull i ri për tregtarët e automjeteve të përdorura në Shqipëri!  Regjistrimi vetëm me faturë, jo me akte fiktive

Të Tjera