Skip to main content

‘Një fitore për të drejtat globale të njeriut’ – BE bie dakord mbi rregulla më të rrepta për eksportet e teknologjisë së mbikëqyrjes

Të Tjera