Skip to main content

Një kompani kanadeze në Shqipërinë e 1922! Projekti i “Samuel Shelby Magoffin & CO” për linjën Durrës-Manastir dhe kushti “specifik” i autoriteteve shqiptare

Të Tjera