Skip to main content

“Nuk kërkojmë punë, sepse nuk besojmë se ka të tilla” – Sa prej të rinjve shqiptarë i përkasin kategorisë ‘të papunë të dekurajuar’?

Të Tjera