Skip to main content

OECD: 130 vende bien dakord për normën minimale globale të taksave të korporatave prej” të paktën 15% “

Të Tjera