Skip to main content

Orientimi i pamjaftueshëm, konkurrencë e lartë në një numër të kufizuar degësh! 37% studiojnë për t’u bërë ekonomistë e juristë

Të Tjera