Skip to main content

Pabarazia në mbrojtjen sociale – Vetëm 9% të PBB, fëmijëve dhe të rriturve i`u mbeten “thërrimet”

Të Tjera