Skip to main content

Paketa e Propozimeve të Sipërmarrjes: Të hiqet TVSH për nënkontraktorët, të lehtësohet Kodi i Punës

Të Tjera