Skip to main content

Paketa fiskale në komision – Përjashtohen nga TVSH 6 % veprimtaritë turistike në zonat rurale

Të Tjera