Skip to main content

Pallatet e dëmtuara nga tërmeti – Qeveria merr përsipër kostot 2.5 milion dollarë të studimeve topografike, gjeologjike e mjedisore

Të Tjera