Skip to main content

Parametër i ri rregullator për bankat – BSH do të vendosë raportin e levës financiare

Të Tjera