Skip to main content

Pasuritë e konfiskuara, në një regjistër – Do pasqyrohen pronarët, lloji i pronës, aksionet, kuotat, si dhe fitimet nga shitja e qiraja

Të Tjera