Skip to main content

Pasuritë e paluajtshme – Ulja e tatimit nga rivlerësimi, më pak të ardhura në buxhet

Të Tjera