Skip to main content

Pelosi: Facebook, pjesë e problemit – “Rrjeti social ka pasur ndikim në ndërhyrjen e zgjedhjeve”

Të Tjera