Skip to main content

Përdorim i ulët i internetit – Kuvendi: AKEP të nxisë përdorimin e “fiksit”, e ka vetëm 30% e familjeve

Të Tjera