Skip to main content

Përkeqësohet barazia gjinore në Shqipëri. Raporti i “WEF”, me 5 pozicione të humbura, mbetemi mes 30 të parëve në glob

Të Tjera