Skip to main content

Përmirësimi i sistemit TIMS brenda tre muajsh- Investim prej 39.7 mln lekësh për pajisje të reja

Të Tjera