Skip to main content

Përmirësohet transparenca buxhetore – “Open Budget”, Shqipëria ngjitet në renditje, por me “rezerva”

Të Tjera