Skip to main content

Pesimizëm për ekonominë e Eurozonës – Treguesi i ndjesisë ekonomike bie në Nëntor, të gjithë sektorët të zymtë

Të Tjera